Under pressure mojoimagealt-227-alt

De ggz, en de jeugdzorg in het bijzonder, staat enorm onder druk. Dit heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. We moeten steeds meer doen in minder tijd en gaan gebukt onder een berg regeldruk en administratie. En die druk is sinds de start van de coronapandemie voor alle betrokkenen alleen maar toegenomen. Daarbij leggen we ook vaak nog druk op onszelf: we houden veel ballen in de lucht en stellen hoge eisen, zowel op werkgebied als privé.

Met welke maatschappelijke en beroepsspecifieke druk hebben we precies te maken, welke gevolgen heeft dit en hoe kunnen we hier in ons werk het beste mee omgaan? Wat kunnen we als beroepsgroep zelf doen om de druk te verminderen? Staat de cgt ook onder druk? En, moeten we eigenlijk wel streven naar een drukloos bestaan? Daar gaan we het over hebben tijdens het najaarscongres 2022.

Naast de negatieve gevolgen van onder druk staan, en de mogelijke oplossingen daarvoor, gaan we ook aandacht besteden aan situaties waarin het goed zou zijn om de druk juist wat op te voeren. Denk aan de dialoog met beleidsmakers en zorgverzekeraars en in het geval van misstanden en wangedrag. Ook gaan we bekijken hoe druk kan worden ingezet om onze behandeldoelen te behalen en welke andere goede dingen er kunnen ontstaan onder druk.

Kun je niet live aanwezig zijn, maar wil je wel aan het najaarscongres deelnemen? Dit jaar is het ook mogelijk om het congres online te volgen !

Keynotesprekers

 • 2-davidclark    David Clark    Realising the mass public benefit of evidence based psychological therapies  

  Cognitive behaviour therapy is recommended as a treatment of choice in many national and international mental health guidelines. Surveys of the public suggest that they have a 3:1 preference for psychological therapy compared to medication but in most countries the public does get what it wants. This talk focuses on efforts to greatly increase the public availability of effective psychological therapies using the English Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) programme and it's international derivatives as a case example. It will cover ways in which economics, politics, psychotherapy research, digital initiatives and dissemination science can be interwoven to help members of the public and psychological therapists who feel under pressure.

 • maritsijbrandij    Marit Sijbrandij   Verlichten laagdrempelige interventies de druk op de zorg?

  Grootschalige crises, zoals de oorlogen in Oekraïne, Syrië en ook de coronapandemie, veroorzaken toenemende druk op de geestelijke gezondheidszorg. Vluchtelingen en migranten zijn tijdens de crisis vaak blootgesteld aan schokkende en extreem angstige gebeurtenissen en moeilijke levensomstandigheden. Psychische klachten zoals depressie, angst en posttraumatische stress klachten komen bij hen relatief vaak voor.  Helaas komen vluchtelingen, door allerlei barrières vaak niet bij de juiste zorg terecht.

  In deze lezing zal prof.dr. Marit Sijbrandij vertellen over het onderzoek dat zij met haar team heeft uitgevoerd naar psychische klachten na grootschalige crises. Ook zal zij aandacht besteden aan de effecten van laagdrempelige psychologische interventies voor Syrische vluchtelingen in Nederland en daarbuiten. In het door de EU-gefinancierde STRENGTHS project dat zij de afgelopen jaren heeft gecoördineerd en dat onlangs is afgerond, werden de effecten onderzocht van Problem Management Plus (PM+). PM+ is een korte interventie gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en probleemoplossende therapie. PM+ wordt uitgevoerd door getrainde mede-vluchtelingen, zonder specifieke achtergrond als hulpverlener. De effecten van PM+ zullen worden gepresenteerd, in Nederland, en in settings daarbuiten, zoals in Turkije en in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Ook zal aandacht worden besteed aan de inzet en effecten van andere preventieve en laagdrempelige programma’s die worden ingezet in crises, zoals de huidige Corona-crisis en voor vluchtelingen uit Oekraïne. >

 • arnepopma    Arne Popma   Je bent jong en je chilt wat. Stress en veerkracht bij kinderen, jongeren én professionals in tijden van Corona

  Dat de coronapandemie, en het gevoerde beleid, impact heeft op jonge mensen mag genoeglijk bekend zijn. Maar hoe negatief is die impact eigenlijk? En zijn er niet ook jongeren die baat bijvoorbeeld baat hadden bij het “verplicht thuis in je eentje chillen”?
  In deze presentatie een verslag van een zoektocht naar een verhaal van variatie en nuance. Maar ook naar lessen die we kunnen leren om als professionals mét jongeren samen aan een veerkrachtiger samenleving te bouwen.  

  In het eerste deel van de lezing staan we stil bij het beeld dat tot nu toe naar voren komt uit onderzoek naar de impact van Corona (maatregelen) op mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Wat was de impact tot nun toe en wat kunnen we nog verwachten? Wat zijn factoren die kinderen meer of minder kwetsbaar maken voor de pandemie? En stonden we als jeugdveld eigenlijk klaar om tijdens de pandemie het welzijn van onze kinderen goed te monitoren? Ten tweede beschouwen we welke lessen we zouden kunnen leren. Kunnen we van mentale gezondheid van jonge mensen écht een publieke gezondheidszorg opdracht maken, zoals de WHO al vóór de pandemie bepleitte? En wat bedoelen we daar dan mee? Kunnen we daarin samen optrekken met jongeren zélf? Tot slot bespreken we ónze rol als professionals in deze uitdaging. Is het voldoende als wij gewoon voor goede zorg zorgen als jonge mensen bij ons in de spreekkamer zitten? Of moeten wij ons meer tegen het brede maatschappelijke vraagstuk aan bemoeien? En hoe doen we dat dan? Zijn we daartoe opgeleid? Voelen we ons daar comfortabel bij? Aan de hand van enkele principes van de Beweging van 0, worden er in ieder geval een aantal suggesties gedaan....aan u om de vraag voor uzelf te beantwoorden welke rol u wilt spelen hierin! www.bewegingvannul.nl

 • 2-wilmarschaufeli    Wilmar Schaufeli   Burn-out: Feiten en fabels

  Burn-out staat in het middelpunt van de publieke belangstelling. Er wordt gesuggereerd dat er sprak is van een burn-out epidemie in Nederland. Maar is dat wel zo? Wat zeggen de cijfers? En wat moet er eigenlijk onder burn-out worden verstaan? Zijn de deskundigen het onder met elkaar eens? In deze lezing wordt een poging gewaagd om antwoord te krijgen op deze en soortgelijke vragen. Uitgangspunt daarbij zijn de feiten zoals die naar voren komen uit de wetenschap en uit statistisch materiaal, zoals dat al jarenlang in Nederland (en daarbuiten) wordt verzameld. Daarnaast komt ook de praktijk aan de orde, inclusief de rol van psychologische behandelaars. Hoe wordt burn-out gediagnosticeerd en behandeld, en wat is de effectiviteit van psychologische behandeling van burn-out?

 

Het volledige programma is bekend! Bekijk het programma per dag ( woensdag , donderdag , vrijdag ), per thema/doelgroep , of per spreker .

Kun je niet live aanwezig zijn, maar wil je wel aan het najaarscongres deelnemen? Dit jaar is het ook mogelijk om het congres online te volgen !

VGCt najaarscongres
2, 3 en 4 november 2022

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing