Behandeling van PTSS bij verslaving

Sera Lortye
Jellinek

 

nummer

125

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Online

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Verslaving
Trauma en PTSS

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie
EMDR

Inhoud van de lezing

Inleiding:

PTSS en verslaving komen vaak samen voor. De behandeling van PTSS bij mensen met een verslaving is minder effectief dan PTSS behandeling zonder co-morbide verslaving. Daarnaast is er veel sprake van drop out. Alleen prolonged exposure (PE) is veelvuldig onderzocht in deze doelgroep. Hoewel deze behandelmethode effectief is gebleken is de effectiviteit minder dan bij mensen zonder een co-morbide verslaving. Andere behandelvormen zoals EMDR en Imagery Rescripting (ImRs) zijn in deze doelgroep nog niet onderzocht. Daarnaast is het onduidelijk wat de beste timing is voor de PTSS behandeling ten opzichte van de verslavingsbehandeling.  

Methode:

Bij Jellinek in Amsterdam en Utrecht heeft er de afgelopen jaren een gerandomiseerde studie plaatsgevonden naar de effectiviteit van PTSS behandeling bij verslaving, de zogenoemde TOPA (treatment of addiction & PTSD) studie. Binnen deze studie met 209 cliënten is gekeken naar de effectiviteit van de PTSS behandeling als toevoeging aan de verslavingsbehandeling, naar het verschil tussen een parallelle en sequentiële PTSS behandeling en naar het verschil tussen 3 typen PTSS behandeling: EMDR, Prolonged Exposure en Imagery Rescripting. Hoofduitkomsten zijn ernst van de PTSS en drop out.

Conclusies en relevantie voor de praktijk:

Deze zomer zullen de resultaten uit dit onderzoek geanalyseerd worden en tijdens het VGCT congres zullen deze resultaten gepresenteerd worden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen houvast geven voor behandeling van PTSS bij mensen met een verslaving.

Referenties en literatuur

1.     Roberts, Roberts, Jones & Bisson (2015). Psychological interventions for post-traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychological Review, 38, 25-38.

2.     Simpson et al (2021). Efficacy and acceptability of interventions for co-occurring PTSD and SUD: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 84:102490.

Auteurs

Sera Lortye

Jellinek

Abstracts
Lezing: Behandeling van PTSS bij verslaving