The Truth is Out There - verklaring & opheldering via analyses: een klinische masterclass FABA’s

drs Jiska Weijermans1, Drs. Ytje van Pelt1, Drs. Leonieke Vet2
1Psy-zo!
2Accare

 

nummer

112

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Zaal 80/81

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie

Inhoud

InleidingUit meerdere onderzoeken is gebleken dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit het  oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een op maat gestelde behandeling. Echter, lang niet alle patiënten knappen voldoende op van een protocollaire behandeling. Daarnaast treden er soms complicaties op in de behandeling. Bovendien is er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voor handen. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Inhoud masterclassIn deze masterclass wordt uitvoerig aandacht besteed aan de plek van de verklarende analyses (FA en BA) binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces, de wijze waarop de verklarende analyses -samen met de patiënt- opgesteld worden en gebruikt kunnen worden volgens het Handboek GCGt van Korrelboom & Ten Broeke (2014) en het Praktijkboek CCGt (Ten Broeke e.a., 2021). Ook de recente ontwikkelingen rondom de FABA’s, zoals het werken middels de Lines of Defense (Ten Broeke en Rijkeboer, 2017) komen aan bod in deze masterclass. Naast een theoretische bespreking wordt door de sprekers gedemonstreerd hoe de FABA’s opgesteld kunnen worden met kinderen, jongeren en volwassen patiënten. 

Bronnen

  • Broeke, E. ten, Korrelboom, K., Verbraak, M. & Meijer, S. (2021). Praktijkboek Geintegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  • Broeke, E., ten & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen—overwegingen en praktische handvatten. Gedragstherapie, 50 (1), 2-20.        
  • Korrelboom, C., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

SprekersYtje van Pelt is als Orthopedagoog Generalist NVO en GZ-psycholoog, supervisor en opleider VGCt, EMDR European Trainer volwassenen en Kind en jeugd werkzaam als inhoudelijk directeur bij Psy-zo! Onderwijs en Psy-zo! Instelling,  gespecialiseerd in de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde problematiek. 

Leonieke Vet is als klinisch psycholoog, supervisor VGCT en EMDR werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie en gespecialiseerd in de behandeling van angst, dwang en traumaklachten. 

Jiska Weijermans is als GZ psycholoog en NIP-Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog, opleider CGt (VGCt), EMDR European Trainer volwassenen werkzaam als inhoudelijk directeur bij Psy-zo! Onderwijs en Psy-zo! Instelling, gespecialiseerd in de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde problematiek. 

Literatuur

·         Broeke, E. ten, Korrelboom, K., Verbraak, M. & Meijer, S. (2021). Praktijkboek Geintegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

·         Broeke, E., ten & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen—overwegingen en praktische handvatten. Gedragstherapie, 50 (1), 2-20.       

·         Korrelboom, C., & Broeke, E. ten (2014). Gei╠łntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Auteurs