De rechercheur in de therapiekamer: Wat kunnen we leren van cold-case teams over waarheidsvinding?

Bernadette Blom1, Rachel van Loenen2, Yak Mee Wong2, Arnoud van Loon3
1ARQ Centrum '45
2Amsterdam UMC
3Zelfstandig

 

nummer

87

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Zaal 55/56

Kernwoorden

Wanen, Confirmation-Bias, Recherche Politie

Tags thematiek en problematiek

Eetstoornissen en obesitas
Psychoses
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie

Workshop

Wanen en hardnekkige opvattingen komen vaak voor bij verschillende psychiatrische stoornissen, waaronder BDD, Eetstoornissen, OCD, depressie en psychotische stoornissen. Volgens de DMS-5 zijn wanen vaste overtuigingen die niet vatbaar zijn voor verandering, zelfs niet in het licht van tegenstrijdig bewijs. Deze wanen kunnen ervoor zorgen dat patiënten onrealistische overtuigingen hebben over zichzelf, hun lichaam, de ander en de wereld om hen heen.

 

Jumping to conlusions en  tunnelvisie zijn verklarende factoren in het onstaan en voortduren van de wanen.

Patiënten trekken een conclusie op wankele gronden en zoeken informatie die deze bevestigt en vermijden informatie die deze tegenspreekt.

Bij de recherche (oa cold case teams) is veel aandacht voor deze fenomeen die kunnen leiden tot valse beschuldigingen en gerechtelijke dwalingen. Rechercheurs worden  speciaal getraind om deze denkfouten  te voorkomen.

In deze workshop oefenen we met methodieken uit politieonderzoek om patiënten (en therapeuten!) te helpen deze denkfouten te herkennen en bij te stellen.

 

Doelen:

  • Begrijpen en ervaren wat tunnelvisie is en hoe het een belemmering kan zijn bij de behandeling van wanen en sterke overtuigingen.
  • Begrijpen hoe methoden uit rechercheonderzoek kunnen worden gebruikt om de realiteitstoetsing van patiënten te verbeteren.
  • Vaardigheden ontwikkelen om patiënten te helpen bij het identificeren en uitdagen van hun overtuigingen

 

Inhoud:

  • Introductie van de begrippen confirmation bias en realiteitstoetsing. Film , PPT en Quiz
  • Bayesiaans statistiek en kansberekening. PPT en Oefeningen.
  • Recherche: welke technieken gebruiken zij om kokervisie te voorkomen. PPT en oefening “Tegenspraak”

Enige praktische strategieën voor in de  therapiekamer PPT

Literatuur

1.      Lidén, M. (2023). Confirmation bias in criminal cases. Oxford University Press.

2.      Kassin, S. M., Dror, I. E., & Kukucka, J. (2013). The forensic confirmation bias: Problems, perspectives, and proposed solutions. Journal of applied research in memory and cognition2(1), 42-52.

3.      McLean, B. F., Mattiske, J. K., & Balzan, R. P. (2017). Association of the jumping to conclusions and evidence integration biases with delusions in psychosis: a detailed meta-analysis. Schizophrenia bulletin43(2), 344-354.

4. Broyd, A., Balzan, R. P., Woodward, T. S., & Allen, P. (2017). Dopamine, cognitive biases and assessment of certainty: A neurocognitive model of delusions. Clinical psychology review54, 96-106.

5. Eisenacher, S., & Zink, M. (2017). Holding on to false beliefs: The bias against disconfirmatory evidence over the course of psychosis. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry56, 79-89.

6.    Holmes, J., & Nolte, T. (2019). “Surprise” and the Bayesian brain: implications for psychotherapy theory and practice. Frontiers in Psychology, 10, 592.

Tags doelgroep

Volwassenen

Auteurs