The inconvenient truth is also out there! Over het snijpunt van Cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie bij seksueel misbruik binnen families

drs. Erik Lagendijk1, dr. Iva Bicanic2
1Hersencentrum
2Centrum Seksueel Geweld en UMC Utrecht

 

nummer

86

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 13.30 uur, Brabantzaal

Kernwoorden

Seksueel misbruik binnen families

Tags doelgroep

Gezinnen en relaties

Tags thematiek en problematiek

Forensisch
Trauma en PTSS

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie
Overig

Workshop

Rondom de aanpak van de gevolgen van seksueel misbruik binnen het gezin bestaan bij behandelaars soms ongemak en handelingsverlegenheid. Het onderwerp wordt vermeden of slechts gedeeltelijk aangepakt, een gevolg ook van het versnipperde behandelaanbod. Dit op zichzelf kan leiden tot secundaire traumatisering en instandhouding/toename van klachten bij de betrokkenen. Want het systeem is in shock/verwarring en zit met een berg vragen: kunnen we bij elkaar blijven wonen, hoe zorgen we voor veiligheid, hoe gaan we om met de verschillende waarheden, wie kan ons helpen, met wie kunnen we praten, wie kunnen we vertrouwen, is het echt gestopt, doen we aangifte, wat is wijsheid etc? Als het hulpaanbod niet goed aansluit of wordt afgestemd, ontstaat er risico op extra schade binnen gezinnen en families. Het onderwerp vraagt veel van de behandelaars wat betreft expertise, moed, en een goed analytisch vermogen.     Aan de hand van mythes, stellingen en casuïstiek gaan we in deze workshop op zoek naar het ongemak en de daarbij horende mogelijke interventies. In de mythes en stellingen gaat het over het vergroten van kennis over seksueel misbruik bij zowel het slachtoffer, de dader en het gezin. Daarnaast wordt gekeken naar interventies en worden de systeemtherapie en de cognitieve gedragstherapie naast elkaar gelegd en gekeken of het combineren ervan mogelijk een meerwaarde kan hebben. Vanuit een verkenning naar wetenschappelijk onderzoek hierover blijkt er nauwelijks literatuur te zijn. Vanuit de casuistiek zijn er wel helpende voorbeelden en deze worden besproken.

Literatuur

Dicht bij huis- Iva Bicanic. K. Grootaers; Contextbehandeling na seksueel misbruik; een onmisbare schakel. 

Auteurs