Wat als de waarheid (te) hard is?

Marije Eijgendaal1, Lonneke Broekhoven1
1De Viersprong

 

nummer

66

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Zaal 64

Kernwoorden

seksueel grensoverschrijdend gedrag, effectieve interventies

Tags doelgroep

Kinderen en adolescenten
Gezinnen en relaties

Tags thematiek en problematiek

Forensisch
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen
(Licht) Verstandelijke beperkingen

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie
Overig

Workshop

Workshop introductie en achtergrond 

Wat als de waarheid (te) hard is? 

Wat als er tussen je kinderen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden? Wat als je kind een seksueel delict heeft gepleegd? Hoe maak je het dan als gezin weer veilig? Hoe ga je verder na het uitkomen van de werkelijkheid van het delict?  

Een MST-PSB behandeling richt zich op jongeren van 10 tot 17,5 jaar oud met (ernstig) seksueel grensoverschrijdend of risicovol gedrag en eventuele bijkomende gedragsproblemen. In het Engels aangeduid met Problem Sexual Behaviour (PSB). Bij de behandeling wordt samengewerkt met alle belangrijke mensen rondom de jongere zoals gezin, familie, buurt en school. Dit wordt ook wel het systeem rondom de jongere genoemd, vandaar de naam Multi Systeem Therapie (MST). MST PSB helpt gezinnen die geconfronteerd worden met de harde, verwarrende waarheid van dit problematisch gedrag. Seksuele delicten gaan samen met schaamte in gezinnen en (scherpe) beoordeling door de omgeving. 

Door effectieve interventies uit de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie te combineren met psycho-educatie over (seksuele) grenzen, wordt veiligheid hersteld en recidive voorkomen. Gezinnen kunnen samen verder, ondanks de harde waarheid die zij hebben moeten onderkennen.  

Leerdoelen en werkvormen van de workshop 

In deze workshop gaan we in op die elementen en interventies, die het bespreekbaar maken van delictgedrag en het doorbreken van probleemgedrag ondersteunen. Welke taal helpt bij het bespreekbaar maken van een waarheid die liever weggemaakt wordt? Hoe ga je om met sterke afwijzing uit de omgeving? Hoe integreer je vervolgens de effectieve CGT-interventies? In welke fase van acceptatie van de waarheid zitten de gezinnen bij je in de kamer en welke interventies zijn passend in verschillende fases? Hier zullen we voorbeelden geven en mee oefenen tijdens de workshop. 

15 min Introductie (informatie overdracht via presentatie / korte video) 

10 min Kahootquiz 

40 min Uiteen in subgroepen (+/- 10 pers), oefenen met opdrachten die op papier worden meegegeven. Workshopgevers lopen rond om vragen te beantwoorden, op gang te helpen. 

25 min Deelnemers vullen reflectieboekje in voor zichzelf. Plenair nabespreken van reflecties en laatste vragen antwoorden.  

Literatuur

Boonstra, C., Van Der Rijken, R. Multi Systeem Therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. KIND ADOLESC. PRAKT. 9, 150–157 (2010). https://doi.org/10.1007/s12454-010-0043-1 

Fonagy, P., Butler, S., Baruch, G., Byford, S., Seto, M. C., Wason, J. & Simes, E. (2015). Evaluation of multisystemic therapy pilot services in Services for Teens Engaging in Problem Sexual Behaviour (STEPS-B): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16, 1-19. 

Henggeler, S. W., & Schaeffer, C. M. (2016). Multisystemic therapy®: Clinical overview, outcomes, and implementation research. Family process, 55(3), 514-528. 

Auteurs

Marije Eijgendaal

De Viersprong
Klinisch psycholoog - psychotherapeut - systeemtherapeut

Abstracts
Workshop: Wat als de waarheid (te) hard is?

Lonneke Broekhoven

De Viersprong
NVRG systeemtherapeut en supervisor MST PSB

Abstracts
Workshop: Wat als de waarheid (te) hard is?