'De valse bloem van anorexia' Spreekt jouw eetstoornis de waarheid over wie jij bent?

Drs./MSc. Suzanne Noldus1, Dr. Joyce Maas2
1GGZ Oost Brabant (GGZOB)
2GGZ Oost Brabant

 

nummer

24

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Boszaal

Kernwoorden

eetstoornis, anorexia, MANTRA, casus-conceptualisatie

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Eetstoornissen en obesitas

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie

Workshop

Abstract workshop ‘de valse bloem van anorexia’

Spreekt jouw eetstoornis de waarheid over wie jij bent?

 VGCT najaarscongres 2023

 Gebaseerd op Maudsley model of Anorexia Nervosa TReatment for Adults (MANTRA) (Schmidt et al., 2014).

 Inleiding

The Maudsley model of Anorexia Nervosa TReatment for Adults (MANTRA) is een cognitief-interpersoonlijke behandeling voor anorexia nervosa (AN) die gebaseerd is op een model dat de instandhouding van anorexia verklaart. Het is een van de nieuwere ambulante behandelingen voor AN en is ontwikkeld door artsen en onderzoekers in het Maudsley Hospital in Londen. In Nederland is men momenteel (vanaf 2018) bezig met de implementatie van deze behandeling (Noordenbos & van Elburg, 2018) en ook wordt er verder onderzoek gedaan naar MANTRA in een groepssetting (Startup et al. (2021).

Bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen binnen GGZ Oost Brabant zijn er goede ervaringen met deze cognitief-interpersoonlijke benadering binnen een klinische behandelsetting. De methodiek is ontwikkeld als ambulant (individueel) behandelaanbod en telt 20  (BMI >15) tot 40 sessies (BMI <15) (Noordenbos & van Elburg, 2018).

Gezien de ervaring en goede resultaten van ons centrum op het gebied van intensieve deeltijdbehandeling  bij AN zijn wij een pilot gestart om deze behandeling te implementeren binnen de intensieve deeltijd groepsbehandeling voor AN (3 en 5-daagse deeltijd). Wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie (feasibility acceptability pilot) van MANTRA als groepstherapie loopt en de behandelevaluaties van cliënten zijn zeer positief.

Relevantie voor de klinische praktijk

Vanuit ervaring met de MANTRA methodiek in onze klinische setting zien we dat deze methodiek een gemeenschappelijke ‘taal’ creëert voor zowel behandelaren als cliënten en hun systeem die de behandeling voor anorexia positief ondersteunt. In de overgang van kliniek naar deeltijdbehandeling zien we in onze pilot dat de methodiek daarnaast in staat is om verschillende modules inhoudelijk met elkaar te verbinden, waarbij de MANTRA bloem als casus-conceptualisatie als het ware de rode draad in de groepsbehandeling vormt. Cliënten werken in eigen tempo aan de behandelopdrachten maar delen met elkaar de voortgang en relevante opdrachten zoals de casus-conceptualisatie. Deze methode implementeren in groepsbehandeling heeft onder andere als voordeel dat groepsbehandeling kosteneffectief is en dat cliënten kunnen profiteren van lotgenotencontact. De casus-conceptualisatie sluit ook goed aan bij systeeminterventies.

Workshop

Binnen deze workshop willen wij de deelnemers uitnodigen om samen een casus-conceptualisatie te maken aan de hand van de MANTRA metafoor ‘de valse bloem’. Deze casus-conceptualisatie laat inzichtelijk zien hoe een eetstoornis misbruik maak van eigenschappen en persoonlijkheid en aanvankelijk als egosyntoon ervaren wordt.

We gebruiken hierbij als onderlegger de casus-conceptualisatie van een van onze cliënten en nodigen deelnemers uit om daarna eigen casuïstiek in te brengen en een eigen ‘valse bloem’ te maken voor de desbetreffende casus.

Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens deze workshop:

1.      Korte uitleg over het MANTRA werkboek, de fases van behandeling en de daarop aansluitende therapeutenhandleiding van Annemarie van Elburg

2.     De vertaling van de methodiek naar een MANTRA deeltijd module voor AN.

3.      Het maken van de casus-conceptualisatie (de valse bloem), onderlegger van cliënt als voorbeeld in subgroepen

4.      Nabespreking, ervaringen uitwisselen

Literatuur

·         Noordenbos G. & Elburg, A. (2018). Handboek voor eetstoornissen. (Derde druk). De Tijdstroom, Enschede.

·         Schmidt, U., Startup, H., Treasure, J. (2020). MANTRA werkboek voor (jong) volwassenen met anorexia nervosa. Boom uitgevers.

·         Startup, H., Franklin-Smith, M., Barbe, W., Gilbert, N., Brown, Y., Glennon, D., Fukutomi, A.,  Schmidt, U. (2021). The Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults (MANTRA): a feasibility case series of an integrated group based approach. Journal of eating disorders 9:70. https://doi.org/10.1186/s40337-021-00424-6

Auteurs

Suzanne Noldus

GGZ Oost Brabant (GGZOB)
GZ-psycholoog, cognitief-gedragstherapeut VGCt i.o.

Abstracts
Workshop: 'De valse bloem van anorexia' Spreekt jouw eetstoornis de waarheid over wie jij bent?

Joyce Maas

GGZ Oost Brabant
psycholoog, senior onderzoeker

Abstracts
Workshop: 'De valse bloem van anorexia' Spreekt jouw eetstoornis de waarheid over wie jij bent?