Truth or no truth, is dat wel de juiste vraag? Inzichten vanuit het functioneel contextualisme (for dummies)

Jacqueline A-Tjak1, Lieve Bruyninx2
1A-Tjak Cursussen
2Factor Psy

 

nummer

14

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 13.30 uur, Zaal 57/58

Kernwoorden

Fundamentele uitgangspunten, ACT, praktijkgericht

Tags doelgroep

Kinderen en adolescenten
Volwassenen
Gezinnen en relaties
Ouderen

Tags thematiek en problematiek

Transdiagnostisch

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie

Workshop

Wetenschapsfilosofie is niet erg sexy. Het valt vaak uit de boot in opleidingen. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vertrekt vanuit het functioneel contextualisme (FC). Deze wetenschapsfilosofie neemt een duidelijk standpunt in over waarheid. In de ontologische zin van het woord is waarheid niet interessant, het gaat om wat werkt. Daarbij richt het FC zich op gedrag-in-context als het object van onderzoek en focus van therapie. Klassieke waarheidsbevinding wordt opzij geschoven ten gunste van de werkbaarheid van menselijk gedrag. Wat werkbaar is wordt bepaald door het perspectief van de client. Door de context te beïnvloeden wordt meer werkbaar gedrag mogelijk. De context is niet alleen de fysieke omgeving, maar ook de leergeschiedenis, waaronder het verhaal dat een client over zichzelf heeft. Dit verhaal kan fungeren als een gedrags-gevangenis, waardoor iemand niet in staat is om het eigen gedrag zo te veranderen dat het de doelen dient, die passen bij wat iemand werkelijk belangrijk vindt. Deze filosofie nodigt therapeuten uit om goed aan te sluiten bij waar de client werkelijk staat. Van daaruit helpt het om te zien dat weerstand geen weerstand is, maar onvermogen om buiten het eigen verhaal te kunnen kijken en leven. Het helpt therapeuten om preciezer en milder te kijken naar de eigen inspanningen en de inspanningen van de client. In deze workshop leer je:

-          Wat functioneel contextualisme is

-          Hoe functioneel contextualisme je blik stuurt in de sessie

-          Hoe je werkbaarheid en gedrag-in-context kunt gebruiken als therapeut, maar ook als onderzoeker

-          Hoe gedrag-in-context en functie-analyse samenhangen

-          Een oefening toe te passen gebaseerd op het functioneel contextualisme

In deze workshop krijg je een korte theoretische uitleg over het FC, waarna je uitgenodigd wordt om middels oefeningen de concepten op een ervaringsgerichte manier te laten landen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, met een plenaire nabespreking. Breng je vragen mee, daar is alle ruimte voor.

Literatuur

Hoofdstuk 2 (blz 51-64): ‘De grondslagen van ACT. Een functioneel contextuele benadering’. Uit Hayes, S. C., Strosahl, K.D. & Wilson, K.G.  (2012). Acceptance en Commitment Therapie. Veranderingen door mindfulness, het proces en de praktijk. Amsterdam: Pearson. Vertaling van Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. New York: The Guilford Press.

Bruyninx et al (2022), ACT met hoofd en hart. Boom. Hoofdstuk 1 (1.1, 1.2 en 1.3).

A-Tjak (red., 2015). ACT. Theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Hoofdstuk 1 (1.1)

Auteurs

Jacqueline A-Tjak

A-Tjak Cursussen
Klinisch psychologe, supervisor VGCt, Peer reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow

Abstracts
Workshop: Truth or no truth, is dat wel de juiste vraag? Inzichten vanuit het functioneel contextualisme (for dummies)